Vaikų dailės mokyklų kultūrinis ir sociopolitinis dalyvavimas visuomenėje

Tyrimo tikslas: ištirti vaikų dailės mokyklų dalyvavimą kultūriniame, socialiniame, politiniame visuomenės ar vietinės bendruomenės gyvenime ir įsitraukimo į už mokyklos ribų vykstančius procesus prielaidas bei galimybes.