Lietuvos dramos teatrų sistemos efektyvumo tyrimas

Tyrimo tikslas: įvertinti valstybės dramos teatrų teisinį reglamentavimą, finansavimą ir veiklos efektyvumą.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. Nėra valstybės asignavimų biudžeto sudarymo specialiosios metodikos teatrams. Teatrams taikoma bendra biudžetinių įstaigų sąmatų sudarymo tvarka pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius neatitinka teatro kaip ūkio subjekto, vykdančio kūrybinę ir ekonominę veiklas, specifikos.
  2. Įstatymais nustatyta galimybė remiantis kolektyvine sutartimi sudaryti terminuoto darbo sutartis su kūrybiniais darbuotojais praktiškai nėra veiksminga valstybės teatruose. Neterminuoto darbo sutartys su kūrybiniais darbuotojais neleidžia atnaujinti trupių ir per brangiai kainuoja valstybei.
  3. Teatrų kūrybinių darbuotojų atestavimo sistema daugiau formali, nei leidžianti objektyviai įvertinti darbuotoją bei kokybiškai formuoti trupę.
  4. Dėl darbo apmokėjimo sistemos ribojimų valstybės teatrai negali įdarbinti ir išlaikyti aukščiausios kvalifikacijos specialistų, kurių darbo vertė rinkoje ypač didelė.
  5. Nėra žmogiškųjų išteklių poreikio skaičiavimo metodikos pagal atskiras darbuotojų kategorijas, todėl sunku nustatyti realų darbuotojų skaičiaus poreikį konkrečiame teatre.
  6. Teatro ir koncertinių įstaigų įstatyme nurodyta viena esminių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos funkcijų yra nustatyti nacionalinių ir valstybės teatrų plėtotės strategiją ir ją įgyvendinti. Iki šiol tokios strategijos kaip teisės akto Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nėra parengusi ir patvirtinusi.

Tyrimą atliko: VšĮ „Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras“

Atlikimo metai: 2010

Visas tyrimas: Lietuvos valstybinių dramos teatrų veiklos efektyvumo tyrimas