Jaunųjų menininkų socialinė ir kūrybinė padėtis Lietuvoje

Tyrimo tikslas: įvertinti jaunųjų menininkų kūrybinę ir socialinę padėtį, parengti rekomendacijas dėl jaunųjų menininkų projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų politikos.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. Šiuo metu nėra galiojančio politikos dokumento, kuris paaiškintų, į kokių problemų sprendimą yra nukreipta jaunų menininkų parama, kokius tikslus kelia valstybės institucijos ir kokių rezultatų yra siekiama. Tolesniam jaunų menininkų paramos politikos tobulinimui būtina tiksliau formuluoti šios politikos tikslus ir juos įvardinti strateginiuose dokumentuose.
  2. Valstybės stipendijos menininkams yra pirmasis paramos instrumentas Lietuvoje, kurį įgyvendinant jauni menininkai buvo apibrėžti kaip išskirtinė tikslinė grupė. Tai taip pat yra pagrindinis tiesioginės menininkų paramos instrumentas Lietuvoje. Būtent tiesioginės paramos priemonėmis galima spręsti didžiąją dalį problemų, su kuriomis susiduria jauni menininkai. Lietuvos menininkų paramos sistema nėra itin palanki jauniems menininkams, nes didžioji dalis lėšų paskirstoma naudojant netiesioginės paramos instrumentus – projektinį finansavimą, kurio naudos gavėjais Lietuvoje gali būti tik juridiniai asmenys.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. Didinti jauniems menininkams skiriamų individualių stipendijų skaičių. Sukurti didesnę jaunų menininkų teikiamų kokybiškų stipendijų paraiškų pasiūlą plačiau viešinant informaciją apie galimybes gauti paramą.
  2. Susieti išmokų dydžius su aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų vidutiniu darbo užmokesčiu. Nuolat indeksuoti išmokų dydžius – periodiškai peržiūrėti maksimalius išmokų dydžius. Šaukimus teikti paraiškas individualioms stipendijoms skelbti du kartus per metus.
  3. Atlikti menininkų socialinės padėties tyrimus, grįstus apklausomis, apimančiomis plačią kūrybinį darbą dirbančių respondentų visumą. Tokių tyrimų duomenys leistų geriau suprasti su kokiais iššūkiais susiduria atskiri tikslinės grupės pogrupiai – jauni ir vyresnio amžiaus menininkai, skirtingose meno srityse dirbantys menininkai, valstybės finansuojamose meno institucijose dirbantys ir laisvai samdomi menininkai ir pan.

Tyrimą atliko: Viešosios politikos ir vadybos institutas

Atlikimo metai: 2013

Visas tyrimas: Jaunų menininkų socialinė ir kūrybinė padėtis Lietuvoje