Vartotojų nuomonė apie informacinių ir komunikacinių technologijų naudą Lietuvos viešosiose bibliotekose

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti poveikį, kurį ES viešosios bibliotekos daro vartotojų gyvenimui.

Svarbiausios tyrimo išvados:

 1. Bibliotekų ir viešos interneto prieigos naudojimas
  1. Viešą interneto prieigą siūlo 96 % Lietuvos viešųjų bibliotekų.
  2. Apytikriais skaičiavimais, Lietuvoje per pastaruosius 12 mėnesių viešąja biblioteka naudojosi apie 0,6 mln. suaugusiųjų, maždaug ketvirtadalis (24 %) suaugusių šalies gyventojų. Šis skaičius labai artimas Europos vidurkiui – 23 % suaugusių gyventojų.
  3. Apytikriais skaičiavimais, Lietuvoje per pastaruosius 12 mėnesių VIP naudojosi 0,2 mln. (apie 9 %) suaugusių šalies gyventojų. Šis skaičius gerokai didesnis už ES vidurkį – 4 % suaugusių gyventojų.
  4. ES, o ypač Lietuvoje, pagrindinis VIP vartotojų motyvas buvo nemokamas paslaugos pobūdis.
 2. Nuomonė apie viešąsias bibliotekas ir bibliotekų poveikis vartotojams
  1. Lietuvos bibliotekų vartotojai dažniau nei vidutiniškai ES visiškai sutiko, kad viešosiose bibliotekose „dirba itin kvalifikuoti bibliotekininkai“ (69 % Lietuvoje, palyginti su 43 % ES), viešosios bibliotekos „suteikia politiškai neutralią aplinką“ (73 % Lietuvoje, palyginti su 50 % ES) bei „yra draugiškos ir svetingos“ (75 % Lietuvoje, palyginti su 58 % ES).
  2. Kokybiniame tyrime vartotojai labai teigiamai atsiliepė apie bibliotekos aplinką, apibūdindami ją šiais ir panašiais žodžiais: jauki, patogi ir rami, leidžianti susikaupti. Bibliotekų darbuotojai buvo vadinami padedančiais, puikiais, kantriais ir pagarbiais, o biblioteka vartotojams buvo vieta, kur galėjo vykti jų socialinė sąveika su kitais vartotojais ir darbuotojais.
 3. Savišvieta ir neformalus ugdymas
  1. Lietuvoje per pastaruosius 12 mėnesių švietėjiškoje veikloje bibliotekose dalyvavo trys ketvirtadaliai (75 %) bibliotekų vartotojų. Tai gerokai daugiau nei vidutiniškai ES (25 %).
 4. Užimtumas ir viešos interneto prieigos naudojimas darbui
  1. Maždaug pusė (49 %) Lietuvos VIP vartotojų per pastaruosius 12 mėnesių pasinaudojo bibliotekos kompiuteriais, kad palaikytų kokią nors su užimtumu susijusią veiklą. Tai daugiau nei ES vidurkis (30 %). Ši dalis atstovauja apytikriai 0,1 mln. Lietuvos VIP vartotojų.
  2. Apytikriais skaičiavimais, per pastaruosius 12 mėnesių 12 000 Lietuvos VIP vartotojų pasinaudojo šiais kompiuteriais, kad pateiktų prašymus priimti į darbą, o maždaug 4 000 suaugusiųjų šiuo būdu sėkmingai užsitikrino darbo vietas.

Tyrimą atliko: UAB „TNS LT“

Atlikimo metai: 2013

Visas tyrimas: Vartotojų nuomonė apie technologijų naudą bibliotekose