Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis 2014

Tyrimo tikslai:

  1. Nustatyti Lietuvos gyventojų kultūros produktų / paslaugų vartojimo lygį, dalyvavimą kultūrinėje, meninėje veikloje;
  2. Nustatyti Lietuvos gyventojų nuomonę apie kultūros produktų / paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. Besimokančiojo jaunimo grupėje kultūros vartojimo padėtis yra nebloga, tik kyla klausimas, ar pakanka reguliaraus vartojimo ir dalyvavimo įpročiams susiformuoti vėlesniuose amžiaus tarpsniuose.
  2. Dalyvavimo kultūroje atskirtis yra pastebima amžiaus, išsimokslinimo, tautybės, kartais – pajamų ir gyvenamosios vietos pagrindu. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį, stiprinant galimybes Lietuvos gyventojų dalyvavimui kultūroje.
  3. Nors dalyvavimo kultūroje įtaka Lietuvos gyventojų socialumui yra didesnė nei kultūros vartojimo, tačiau, atrodo, 2014-2020 m. planuojamos investicijos Lietuvoje daugiausia bus nukreiptos į didesnių ir geresnių galimybių vartojimui sudarymą. Kūrybinių partnerysčių projekto Lietuvos mokyklose tąsa ir plėtra yra viena didesnė išimtis.
  4. Vertinant kultūros paslaugų kokybės pokytį per pastaruosius metus (vartotojų suvokimu), visose tirtose kultūros srityse pastebimas teigiamas kokybės pokytis, o bendras kultūros kokybės vertinimo rodiklis (įvertinant skirtumą tarp vartotojų, matančių teigiamus kokybės pokyčius ir matančių neigiamus pokyčius) yra 38.81 proc. Daugiausia kokybės pagerėjimą pastebinčių – bibliotekų teikiamų paslaugų ir archyvų internete srityse. Reikšmingi kokybės pokyčiai fiksuojami ir vertinant kino filmus bei vaizduojamuosius menus.
  5. Vartojantieji kultūrą yra labiau pilietiški, visuomeniški, laimingesni ir sveikesni ir pasitikintys kitais nei nevartojantys.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. Kalbant apie fizinius apsilankymus, rekomenduojama populiarinti visų kultūros sričių, ypač paveldo objektų ir vaizduojamojo meno parodų lankymą pagyvenusių žmonių ir senjorų grupėse. Rekomenduotina „kultūros nakties“ tipo renginius (nemokamus apsilankymus) senjorams rengti ir reklamuoti daug dažniau. Galima būtų pagalvoti apie kavos puodelio senjorams derinį su nemokamu apsilankymu muziejuose ir parodose.
  2. Pastebima vienišų žmonių (našlių) kultūros vartojimo atskirtis. Rekomenduojama juos įtraukti į kultūros gavėjų tarpą.

Tyrimą atliko: UAB „Socialinės informacijos centras“ ir UAB „ESTEP Vilnius“

Atlikimo metai: 2014

Visas tyrimas: Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis 2014

Tyrimo pristatymo skaidrės: Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir kultūros vartojimo tyrimo pristatymas 2014

Tyrimo duomenys: Lietuvos duomenų archyve (LiDA)