Muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos modelio sukūrimas

Tyrimo tikslas: remiantis šalies muziejų darbuotojų požiūriu į jų asmeninės profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir poreikį tai daryti bei įvertinus muziejų lankytojų nuomonę apie šalies muziejų veiklą ir muziejų darbuotojų kvalifikacijos lygį, pasiūlyti muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos modelį.

Tyrimo rekomendacijos:

  • Paruošti ištekliais aprūpintą šalies muziejų strateginės plėtros planą;
  • Paruošti tokio plano pagrindu suformuotos darbuotojų strateginių kompetencijų vystymo kryptis;
  • Suburti bei koncentruoti kompetenciją, leidžiančią sukurti vertę muziejams ir teikti jiems paslaugas.

Tyrimą atliko: VšĮ „Vilniaus verslo konsultacijų centras“ ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

Atlikimo metai: 2017

Visas tyrimas: Muziejų darbuotojų kvalifikacijos sistemos tobulinimas