Materija ir vaizduotė: Hibridinė kūryba tarp meno ir mokslo

Kolektyvinės monografijos tikslas: sudaryti galimybę aktyviai veikiantiems menininkams, kuratoriams ir mokslininkams apmąstyti atliekamus tyrimus vaizduotės, kūrybingumo ir hibridinių sąveikų aspektais.

Kolektyvinės monografijos apžvalga: monografija yra vienas iš mėginimų ieškoti hibridinės vaizduotės sąveikos taškų, pradedant nuo mezgamo ir kultivuojamo dialogo, kuris visų pirma prasideda savistaba. Knygą galima laikyti skirtingų sričių susitikimo vieta, kuri užmezga poleminį dialogą ir brėžia galimas sąveikos perspektyvas. Šiame procese išryškėja tiek probleminiai ar kritiniai taškai, tiek galimybės stiprinti kūrybingumo potencialą.

Akivaizdu, kad didelę galią suteikiančios technologijos išlaisvina ir aistringai optimistines, ir kritiškai pesimistines fantazijas apie ateitį, kurioje pagrindiniu klausimu tampa plastinės savikūros tema. Kuo ir kaip turime tapti? Dėl ko? Su kuo? Ko atsisakydami O gal – į ką atsižvelgdami? Galiausiai – kaip turime įsivaizduoti savo ateitį? Juk materija visada implikuoja ne tik neskaidrią struktūrą, bet ir gelminę dinamiką, kurios pagava ir suvokimas iškyla kaip tikroji problema.

Ateities apmąstymas reikalauja atsižvelgti į hibridines sąjungas tarp meno ir mokslo, technikos ir gamtos. Šiuo požiūriu būtent įsivaizduojamybė tampa būsimų scenarijų, o kartu materijos įvaizdinimo scena. Materija mums atsiskleidžia tiek, kiek vaizduotėje išvystame jos galimo tapsmo perspektyvą.

Kolektyvinę monografiją sudarė: prof. Kristupas Sabolius

Kolektyvinėje monografijoje publikuojasi: prof. Kristupas Sabolius, dr. Giedrius Gasiūnas, Marius Jatautas, Dainius Tautvaišas, Neringa Černiauskaitė, Nomeda ir Gediminas Urbonai, Mindaugas Gapševičius, doc. dr. Vytautas Michelkevičius, Vytenis Burokas

Sudarymo metai: 2018

Monografijos tekstai: 

Turinys

Įvadas

Perbraižant vaizduotės ribas

Vaizduotės ir atsitiktinumo reikšmė gyvybės mokslų tyrimuose

Apie sintetinės gyvybės kilmę

Įsivaizduoti materiją: vaizdai ir galimybės

Psichotropinis namas- Ballardo technologijų zooetikos paviljonas