COVID-19 pandemijos poveikis knygų leidybai Lietuvoje 2020 m. pirmojoje pusėje

Šis tyrimas pagrįstas dviejų apklausų duomenimis, kurios buvo atliktos Lietuvos leidyklose 2020 m. gegužės ir rugpjūčio mėnesiais. Tyrimo ataskaitoje analizuojama, kaip leidėjai reagavo į COVID-19 krizę, koks buvo poveikis knygų pardavimams, kaip leidėjai prisitaikė prie pasikeitusių aplinkybių. Taip pat pateikiama trumpa užsienio atvejų apžvalga.
Tyrimas atskleidė, kad dėl COVID-19 karantino suvaržymų sumažėjo spausdintų knygų pardavimas, o elektroninių ir garsinių knygų pardavimai šiek tiek padidėjo. Tačiau šis skaitmeninių pardavimų padidėjimas negalėjo kompensuoti bendrų knygų rinkos pardavimų rezultatų ir daugumos Lietuvos leidėjų pajamos sumažėjo ženkliai.

Tyrimą atliko: Arūnas Gudinavičius, Lietuvos leidėjų asociacija.

Atlikimo metai: 2021 m. (vasario mėn.)

Tyrimo ataskaita: COVID-19 pandemijos poveikis knygų leidybai Lietuvoje 2020 m.