Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos scenos meno organizacijose būklės tyrimas

Tyrimo tikslas: atlikti vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos scenos meno organizacijose būklės tyrimą ir pateikti jos tobulinimo gaires.

Tyrimo išvados:

  1. ir jaunimo kultūrinę edukaciją pirmiausia supranta kaip auditorijos plėtrą, kas iš esmės atitinka Profesionaliojo scenos meno įstatyme pateikiamą kultūrinės edukacijos apibrėžimą. Nors profesionaliojo scenos meno organizacijos kultūrinės edukacijos veikloms kelia papildomus – atskirties mažinimo ir socialinių problemų sprendimo tikslus, vis tik gerosios praktikos pavyzdžiai rodo, kad pasirinktos priemonės dažnai nėra tinkamos arba nėra tikslingai nukreiptos socialinės įtraukties problemoms spręsti.
  2. Įgyvendinant kultūrinės edukacijos veiklas, sėkmingam švietimo ir kultūros institucijų bendradarbiavimui didelės įtakos turi individualus mokymo personalo įsitraukimas į veiklas ir motyvacija. Patirties mainus tarp šių skirtingų sričių subjektų riboja ne tik žmogiškųjų išteklių trūkumas, bet ir žinių apie švietimo institucijų poreikius, veiklų integravimo į mokymosi procesą stoka.
  3. Tyrimo respondentų nuomone, kultūrinės edukacijos įgyvendintojais turėtų būti profesionalūs meninkai, kultūros įstaigos – teatrai, muziejai, bibliotekos bei kiti suinteresuoti asmenys – vadybininkai, mokytojai. Tyrime dalyvę profesionaliojo scenos meno organizacijų atstovai mano, kad vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos veiklas įgyvendinantis personalas turėtų turėti pedagoginių ir psichologijos žinių, patirties, žinoti, kaip dirbti su vaikais/jaunimu, išmanyti metodologiją.
  4. Tyrime dalyvavę profesionaliojo scenos meno organizacijų atstovai supranta kultūrinės edukacijos projektų/veiklų kokybės vertinimo svarbą, nurodo, kad
    tikslinga atsižvelgti į edukacijos poveikį, kokybę, lankomumą, pritaikomumą, o galimi vertinimo būdai yra apklausa ir stebėjimas.
  5. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vilniaus mieste tyrimas atskleidė, kad šios įstaigos, įgyvendindamos kultūrinės edukacijos veiklas, bendradarbiauja su skirtingomis organizacijomis, kurių įgyvendinamos kultūrinės edukacijos veiklos ne visuomet atitinka kokybės reikalavimus ir atliepia kultūrinės edukacijos tikslus. Nors renkantis kultūrinės edukacijos paslaugas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms profesionalumas ir meninė vertė ypatingai svarbios, vis tik ne mažiau svarbūs ir kiti kriterijai, į kuriuos turėtų atsižvelgti profesionaliojo scenos meno organizacijos, teikdamos kultūrinės edukacijos paslaugas šioms organizacijoms: tai inovatyvumas, kaina, atitiktis tėvų poreikiams ir iniciatyvoms.

Tyrimą atliko: Dr. Ramunė Balevičiūtė, dr. Andrius Juškys, Nomeda Sindaravičienė

Atlikimo metai: 2018

Tyrimo tekstas: Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos scenos meno organizacijose būklės tyrimas