Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis 2020

Tyrimo uždaviniai:

  • sužinoti gyventojų nuomonę apie kultūros produktų / paslaugų prieinamumą ir kokybę;
  • nustatyti gyventojų kultūros produktų / paslaugų vartojimo lygį, dalyvavimą kultūrinėje, meninėje veikloje;
  • nustatyti ir įvertinti gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis pokytį per 2014–2020 metų laikotarpį ir galimas to priežastis;
  • nustatyti ir įvertinti gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis skirtumus tarp 10 apskričių bei Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m., Panevėžio m., Alytaus m. savivaldybių bei galimas to priežastis.

Kartu ataskaitoje pateikiama gyventojų tipologija, sudaryta pagal įsitraukimo į kultūrą lygį, aptariami užsienio šalių kultūros tyrimai ir kiti papildomi su kultūros sektoriumi susiję aktualūs klausimai (pvz., UNESCO veikla, nemokamas muziejų lankymas sekmadieniais, mokamo turinio prenumerata ir pan.). Vienas ataskaitos skyrius skirtas aptarti 2020 m. kovo 16 – birželio 16 d. karantino, įvesto dėl COVID-19 plitimo, poveikį gyventojų kultūrinei elgsenai.

Tyrimą atliko: UAB „KOG institutas“, UAB „Norstat LT“.

Atlikimo metai: 2021 m.

Tyrimo ataskaita: Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis 2020;
Tyrimo santrauka: lietuvių k. / anglų k.;
Tyrimo infografikas: lietuvių k. / anglų k.;
Tyrimo pristatymo vaizdo įrašas bei skaidrės;
Tyrimo pristatymai pagal regionus: Vilniaus, Kauno ir Alytaus regionų prezentacija; Panevėžio, Šiaulių ir Utenos regionų prezentacija; Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir Marijampolės regionų prezentacija.

Tyrimo duomenys: Lietuvos duomenų archyve (LiDA)