Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos (SAMS) sukūrimo galimybių studija

Lietuvos kultūros taryba įgyvendina projektą „Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemos sukūrimas“ (SAMS), kurio tikslas užtikrinti kultūros sektoriaus ir kultūros ir meno projektų įgyvendinimo stebėseną, duomenų ir informacijos apie kultūros procesus ir kultūros ir meno projektų veiklas surinkimą, ir panaudojimą vertinant kultūros politikos bei investicijų į kultūrą rezultatus.

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti SAMS vystymo galimybes ir pateikti jos kūrimo alternatyvas.

Tyrimo uždaviniai:

  • Atlikti Lietuvos kultūros tarybos infrastruktūros, šalies aplinkos ir rinkos analizes
  • Atrasti SAMS sukūrimo alternatyvas ir įvertinti jų įgyvendinimo galimybes
  • Pateikti rekomendacijas dėl SAMS vystymo sekančiuose etapuose

Tyrimą atliko: UAB ForIT, pagal Lietuvos kultūros tarybos užsakymą

Tyrimo metai: 2021

Tyrimo ataskaita: