Lyčių lygybė kultūros sektoriuje: moterų menininkių ekonominė ir emocinė būklė

Tyrimo Lyčių lygybė kultūros sektoriuje: moterų menininkių ekonominė ir emocinė būklė tikslai:

  • išsiaiškinti, kaip ir kodėl skiriasi moterų menininkių ekonominė ir emocinė būklė nuo vyrų menininkų būklės;
  • atrasti priemones, kuriomis būtų galima gerinti moterų kūrėjų ekonominę ir emocinę būklę bei siekti didesnės lyčių lygybės kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriuje.

Tyrimo uždaviniai:

  1. analizuoti ekonominę meno kūrėjų būklę;
  2. įvertinti meno kūrėjų emocinę būklę;
  3. įvertinti lyčių lygybę lyderystės ir pripažinimo (apdovanojimų) aspektais;
  4. išsiaiškinti lyčių nelygybės apraiškų priežastis bei jas lemiančius veiksnius;
  5. pateikti rekomendacijas, kokiais būdais būtų galima spręsti lyčių nelygybės kultūros sektoriuje problemą ir kaip proaktyviai įgyvendinti lyčių lygybės principą Lietuvos kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose.

Pagrindinė išvada:

Apibendrinant šį tyrimą galima teigti, kad kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriuje egzistuoja lyčių nelygybės problema, pasireiškianti kaip nelygi vyrų ir moterų kūrėjų ekonominė bei emocinė būklė. Kitaip tariant, vidutiniškai vyrų ekonominė ir emocinė būklė yra geresnė nei moterų kūrėjų. Be to, vyrų kūryba yra dažniau įvertinama nei moterų, o tai taip pat prisideda prie didesnės emocinės ir ekonominės atskirties tarp vyrų ir moterų.

Tyrimą atliko: Kristina Mažeikaitė, Kamilė Čelutkaitė

Tyrimo vadovė: Kristina Mažeikaitė

Tyrimo metai: 2022

Tyrimo ataskaita: Lyčių lygybė kultūros sektoriuje: moterų menininkių ekonominė ir emocinė būklė

Tyrimo santrauka: Lyčių lygybė kultūros sektoriuje: moterų menininkių ekonominė ir emocinė būklė

Research Report: Gender Inequality in the Cultural Sector – Economic and Emotional State of Female Artists

Summary of the Research: Gender Inequality in the Cultural Sector- Economic and Emotional State of Female Artists_Summary

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba