Privalomasis kolektyvinis administravimas: rizikos, privalumai ir alternatyvos

Tyrimo uždaviniai:

  1. nurodyti privalomo autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo instituto apimtį Lietuvoje ir identifikuoti privalumus ir trūkumus;
  2. pateikti teisiniu ir ekonominiu požiūriais grįstas išvadas, ar privalomo kolektyvinio administravimo taikymas kelia riziką sutarčių laisvei;
  3. pateikti teisiniu ir ekonominiu požiūriais grįstas išvadas, ar privalomo kolektyvinio administravimo taikymas kelia riziką teisingai autorių teisių ir interesų pusiausvyrai;
  4. pateikti teisiniu ir ekonominiu požiūriais grįstas išvadas, ar surenkamos ir išmokamos pajamos už kūrinių naudojimą per kolektyvinio administravimo organizacijas užtikrinta autoriams ir atlikėjams atlygį, kuris būtų tinkamas ir proporcingas pajamoms, gautoms už kūrinio ar jo atlikimo naudojimą;
  5. pateikti teisiniu ir ekonominiu požiūriais grįstas išvadas apie laisvą paslaugų judėjimą ir vienodą teisių įgyvendinimą bendrojoje Europos Sąjungos rinkoje, jeigu įgyvendinant 790/2019 direktyvos straipsnį būtų išplečiamas privalomas kolektyvinis administravimas. Europos Sąjungos valstybėms pasirinkus skirtingus institutus teisėms įgyvendinti, pateikti galimus skirting pasirinkimų scenarijus ir pasekmes. Įvertinti, ar nebūtų pažeidžiami kiti Europos Sąjungos teisės aktai autorių teisių srityje;
  6. pateikti pasiūlymus apie kitų juridinių mechanizmų alternatyvas privalomam autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyviniam administravimui, kurios užtikrintų teisingo atlygio principo taikymą;
  7. atlikti kino teatrų sektoriaus ir įstaigų (kavinių, restoranų, sporto klubų) atliekančių kūrinių ir gretutinių objektų viešą paskelbimą ir teikiančių komercinio pobūdžio paslaugas neapibrėžtai visuomenės grupei apklausą dėl privalomo kolektyvinio administravimo. Turėtų būti apklausta ne mažiau kaip 3 procentai kino teatrų sektoriaus atstovų ir ne mažiau kaip 3 procentai įstaigų (kavinių, restoranų, sporto klubų) atliekančių kūrinių ir gretutinių objektų viešą paskelbimą ir teikiančių komercinio pobūdžio paslaugas neapibrėžtai visuomenės grupei.

Tyrimą atliko: dr. Ramūnas Birštonas, dr. Jūratė Liauksminaitė, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.

Atlikimo metai: 2021 m.

Tyrimo ataskaita: Privalomasis kolektyvinis administravimas: rizikos, privalumai ir alternatyvos.