Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo būklės bei jos gerinimo galimybių tyrimas

Tyrimo tikslai:

  1. Nustatyti svarbiausias nematerialaus kultūros paveldo (NKP) aktualizavimo tendencijas ir tai lemiančias priežastis, remiantis vykdomo nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimo analize;
  2. Pasiūlyti moksliniais įrodymais pagrįstas nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimo kryptis, pateikiant ir įvertinant bent 3 skirtingus raidos scenarijus;
  3. Pasiūlyti nematerialaus kultūros paveldo puoselėtojų/saugotojų ir praktikų komunikacinių gebėjimų tobulinimo kryptis.

Tyrimo apimtis: Tyrimas apima nematerialaus kultūros paveldo vertybes, kurios yra įtrauktos į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą (3 vertybės), į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą (48 vertybės, įskaitant ir 3 UNESCO vertybes) ir į Lietuvos Respublikos savivaldybių Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadus (6 vertybės), iš viso 54 vertybes.

Tyrimą atliko:
Martynas Užpelkis, dr. Ingrida Kelpšienė, dr. Vytautas Tumėnas ir Laima Pranskūnaitė Užpelkienė

Tyrimo priežiūros darbo grupė:

  • Lietuvos kultūros tarybos atstovai: Kristina Mažeikaitė (darbo grupės pirmininkė iki 2022-07-20), Martynas Tininis (darbo grupės pirmininkas nuo 2022-07-21), Radvilė Maskuliūnaitė, Aušra Žičkienė ir Rimvydas Laužikas (iki 2022-05-24);
  • LR kultūros ministerijos atstovai: Gytis Oržikauskas, Irena Kezienė ir Indrė Ambrazienė (iki 2022-05-24).

Tyrimo metai: 2022 m.

Tyrimo ataskaita: NKP išsaugojimo ir aktualizavimo būklės bei jos gerinimo galimybių tyrimas

Tyrimo santrauka: NKP išsaugojimo ir aktualizavimo būklės bei jos gerinimo galimybių tyrimo santrauka

Vizualizacija: Lietuvos NKP aktualizavimo kryptys

Summary of the study: The situation of safeguarding and actualizing intangible cultural heritage and how it can be improved

Visualisation: Directions for actualizing intangible cultural heritage of Lithuania

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba