Projekto „Dizaino sparnai“ poveikio vertinimo tyrimas

Lietuvos kultūros taryba projektą „Dizaino sparnai“ įgyvendino nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. 4 Jis finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo (kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projektui įgyvendinti skirtas 893 691 Eur finansavimas. Šiame projekte Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT) įgyvendino 34 iniciatyvas. Siekdama išsiaiškinti projekto „Dizaino sparnai“ įtaką, naudodama kiekybinės ir kokybinės analizės priemones Lietuvos kultūros taryba atliko projekto poveikio vertinimo tyrimą.

Tyrimo tikslas: įvertinti projekte „Dizaino sparnai“ dalyvavusių asmenų bei įmonių patirtį ir išanalizavus jų įžvalgas nustatyti sėkmingus projekto aspektus, taip pat kilusius iššūkius, kurių reikėtų stengtis išvengti ateityje.

Tyrimą atliko: Lietuvos kultūros tarybos vyr. analitikai Martynas Tininis ir Karolis Jonutis, Stebėsenos ir analizės skyriaus vadovė Radvilė Maskuliūnaitė.

Tyrimo metai: 2024

Tyrimo ataskaita: „Dizaino sparnai“ poveikio vertinimo tyrimas 2024

Tyrimo apžvalga: „Dizaino sparnai“ vertinimo apžvalga 2024

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba