Savivaldybių paveldosauginis indeksas 2022

Tyrimo tikslas: tyrimas buvo atliktas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 5 str. 2 d. 8 p. numatytą funkciją „vertinti savivaldybių institucijų, įstaigų veiklą kultūros paveldo apsaugos požiūriu“.

Tyrimo uždaviniai: pasitelkiant įvairius rodiklius (finansinius, privalomų veiklų ir rodomų iniciatyvų vertinimo) siekta objektyviai nustatyti savivaldybių požiūrį į kultūros paveldą. Indeksas yra matematinė atskirų rodiklių rinkinio kombinacija, kuria siekiama pateikti paveldosauginės situacijos reprezentaciją kiekvienoje savivaldybėje.

Tyrimo išvados: savivaldybių paveldosauginis indeksas įvertina kultūros paveldo apsaugos situaciją savivaldybėse iš kelių perspektyvų: savivaldybių skiriamo ir pritraukiamo finansavimo, savivaldybių administracijų ir privačių asmenų vykdomų veiklų ir iniciatyvų. Dabartinio savivaldybių „paveldosauginės kultūros“ lygio nustatymas, įvertinimas ir paskesnis skatinimas gali tapti svarbiu stimulu, paspartinančių teigiamus kultūros paveldo apsaugos procesus savivaldybėse. Manoma, kad sudarius Savivaldybių paveldosauginį indeksą bus sukurta sveika konkurencija savivaldybių tarpe, skatinant jų iniciatyvas paveldo apsaugos srityje ir plečiant „paveldosauginę kultūrą“ savivaldybėse. Siekiama, kad šis indeksas būtų aktualus savivaldybėms ir galėtų nurodyti skirtumus, lyginant savivaldybes tarpusavyje, bei identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias paveldosaugos sritis savivaldybėse.

Tyrimą atliko: Valstybinė kultūros paveldo komisija

Tyrimo darbo grupė: Kultūros paveldo apsaugos analizės grupė – vadovė V. Gadeikienė, autorius vyriausias specialistas A. Stepanovič.

Tyrimo metai: 2023

Tyrimo ataskaita: Savivaldybių paveldosauginis indeksas 2022

Originalus šaltinis: Valstybinė kultūros paveldo komisija