Lietuvos kultūros tarybos projektų finansinių ataskaitų analizė 2023

Vienas iš pagrindinių Lietuvos kultūros tarybos (LKT) tikslų – investuoti dalį valstybės lėšų į kultūros ir meno iniciatyvas, kurias kultūros ir meno ekspertų bendruomenė priskiria prie suteikiančių vertę ir skatinančių kultūros ir meno puoselėjimą Lietuvoje. Kartu siekiama užtikrinti racionalų ir pagrįstą šių lėšų panaudojimą. Iniciatyvas įgyvendinančios organizacijos už joms skirtas lėšas kiekvienais metais turi atsiskaityti, jų finansines ataskaitas analizuoja Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyrius. Išvados apie finansavimo panaudojimą teikiamos Lietuvos kultūros tarybos nariams ir visuomenei. Tai padeda suprasti, kaip projektų vykdytojai panaudoja valstybės lėšas, ir priimti informuotus sprendimus ateityje.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti, kam buvo naudojamos Lietuvos kultūros tarybos finansavimo lėšos kultūros ir meno sričių, strateginio finansavimo ir kitų programų projektuose 2022 m.

Tyrimo uždaviniai:

  • išnagrinėti projektų išlaidas, apmokėtas iš LKT lėšų;
  • detaliau išanalizuoti išmokėtus projektuose atlygius kūrybiniams darbuotojams.

Tyrimą atliko: Marija Pečiulytė

Tyrimo metai: 2023

Tyrimo ataskaita: Finansinių ataskaitų analizė

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba