Autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo priemonių taikymo tyrimas

Tyrimo tikslai:

  1. Pateikti išnagrinėtų autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimų bylų Lietuvoje skaičių, išanalizuoti Lietuvos teismų praktiką, kurioje buvo taikomi Lietuvos teisės aktuose numatyti autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo būdai ir remiantis šia analize įvertinti, ar teisių gynimo būdai efektyvūs;
  2. Pateikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, apžvelgti Latvijos ir Estijos valstybių, kurių ekonominio išsivystymo lygis panašus kaip Lietuvoje, teisių gynimo būdų taikymą.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. Gautų ir išnagrinėtų administracinių ir baudžiamųjų bylų mažėjantis skaičius pastaruosius trejus metus leidžia daryti prielaidą, jog administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už teisių pažeidimus pritaikymas Lietuvoje nėra prioritetas. Tą iš esmės patvirtina tai, kad 2013 metais buvo panaikintas Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo tarnybos 2-osios valdybos Intelektinės nuosavybės apsaugos poskyris, kuris būtent specializavosi tokio pobūdžio pažeidimų tyrimuose. Gautų ir išnagrinėtų civilinių bylų mažėjantis skaičius taip pat gali būti pasekmė mažėjančių administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už teisių pažeidimus nustatymo atvejų, kita vertus, tai gali liudyti ir tai, kad teisių turėtojai labiau renkasi neteisminius ginčo sprendimo būdus.
  2. Identifikuota teisių gynimo būdų taikymo Lietuvoje problematika rodo, jog reikėtų stiprinti civilinių teisių gynimo būdų pritaikymą teisių pažeidimams internete.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. Rekomenduotina Kultūros ministerijai skatinti privačias teisių turėtojų iniciatyvas vienytis į asociacijas ar stiprinti dabar esančias asociacijas, siekiant efektyviau kovoti su teisių pažeidimais internete.
  2. Efektyvesniam administracinių ir baudžiamųjų teisių gynimo būdų internete taikymui būtų svarbu, kad teisėjai, teisėjų padėjėjai ir pareigūnai (prokurorai, policijos pareigūnai, muitinės pareigūnai) turėtų galimybę specializuotis bent intelektinės nuosavybės teisės pažeidimų bylose, būtų jiems prieinama daugiau teisinės literatūros autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos tematika, daugiau turėtų laiko gilintis į tokio pobūdžio bylas, turėtų galimybę keistis patirtimi su kitų šalių kolegomis, dirbančiais šioje srityje.
  3. Siekiant, kad efektyviau būtų taikomi administraciniai ir baudžiamieji teisių gynimo būdai Lietuvoje, turi būti užtikrintas reikiamas specialistų paslaugų finansavimas administraciniame ir baudžiamajame procese.

Tyrimą atliko: advokatės Editos Ivanauskienės kontora

Atlikimo metai: 2015

Visas tyrimas: Autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo priemonių taikymas