Kultūros paveldo tvarkybos reglamentų ir statybos techninių reglamentų tarpusavio suderinamumo analizė

Tyrimo tikslas: Paveldo tvarkybos reglamentų ir Statybos techninių reglamentavimo nuostatų tarpusavio atitikimo analizės atlikimas, įvertinant galimas suderinamumo sprendimų alternatyvas bei pateikiant rekomendacijas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tikslinimo šiuo aspektu.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. NKPAĮ įtvirtintos pagrindinės su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba susijusios sąvokos. Pažymėtina, jog kai kurių sąvokų abstraktumas ir jų tarpusavio panašumas (kultūros paveldas, kultūros paveldo objektai, nekilnojamasis kultūros paveldas, nekilnojamoji kultūros vertybė ir kt.) praktikoje gali kelti daug neaiškumų ir apsunkinti įstatymo nuostatų praktinį taikymą. Nors teisės aktų analizės objektas yra poįstatyminių teisės aktų atitikimo aukštesnės galios teisės aktų reglamentavimui ir sąvokoms įvertinimas, tačiau teisinio aiškumo tikslu, tikslinga yra konkretinti ir NKPAĮ įstatyme vartojamas sąvokas jam apjungiant ar sukonkretinant.
  2. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 1.01.01.2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ nurodoma, kad, jei atliekami tvarkomieji statybos darbai kultūros paveldo statiniuose – vadovaujamasi normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Tai statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo statinyje, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Tačiau analizuojant šią sąvoką pagal normos žodinę formuluotę tokiems tvarkomiesiems statybos darbams, kurie atliekami kultūros paveldo statinyje, turi būti taikomi normatyviniai techniniai dokumentai, bet ne PTR. Vertinant sistemiškai ir atsižvelgiant į normos tikslus, ši sąvoka būtų tikslintina nurodant, kad tai būtų tik tokie darbai, kurie nedaro įtakos kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms ar autentiškumui (jos nėra keičiamos).

Tyrimą atliko: advokatų profesinė bendrija „CEE Attorneys“

Atlikimo metai: 2016

Visas tyrimas: PTR ir STR tarpusavio suderinamumo analizė