Lengvatinio 9% PVM tarifo knygoms ir periodiniams leidiniams poveikio viešiesiems finansams ir kultūrai analizė

Tyrimo tikslai:

  1. Išanalizuoti lengvatinio 9% PVM tarifo knygoms ir periodiniams leidiniams poveikio sritis, aprėptį ir mastą Lietuvoje.
  2. Įvertinti šios lengvatos efektyvumą ir tikslingumą.
  3. Pateikti rekomendacijas dėl valstybės pagalbos šiai sričiai mechanizmo tobulinimo.

Svarbiausios tyrimo išvados:

PVM lengvata vertinama kaip tikslinga dėl šių privalumų (kurių neturi tiesioginė parama):

  1. Plataus masto;
  2. Objektyvumo;
  3. Orientacijos į vartotoją;
  4. Nėra tikrosios išlaidos (valstybė šių lėšų realiai neturi);
  5. Gaunama nauda didesnė nei būtų galima gauti per biudžeto pajamas panaikinus lengvatą (nebus surenkama tiek, kiek dabar vertinamos negautos pajamos) arba pakeitus ją tiesiogine parama (tiesioginės paramos trūkumai: administravimo / perskirstymo kaštai, neišvengiamas subjektyvumas, siaura aprėptis, mažas biudžetas).

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. Išlaikyti sumažintą 9% PVM tarifą spaudai, kaip svarbų skaitymą skatinančios aplinkos faktorių (įvertinant skaitymo svarbą ateičiai ir atsižvelgiant į vyraujančias skaitymo, technologijų naudojimo, kalbos išsaugojimo tendencijas tarp jaunimo).
  2. Viešinti PVM lengvatos spaudai (kaip netiesioginės ir mažiau matomos paramos formos) apimtis ir poveikį, siekiant padidinti jos matomumą ir pagrįstumą.
  3. Šiuo metu taikomas 9% sumažintas PVM tarifas spaudai dera su valstybės vykdoma fiskaline ir PVM lengvatų politika (5% taikoma tik vaistams ir neįgaliųjų technikai), tačiau tai yra didesnis tarifas nei daugumoje ES valstybių (į tai apeliuoja sektoriaus atstovai). Tačiau prieš imantis bet kokių iniciatyvų dėl tarifo mažinimo, pirmiausia reikėtų suformuoti skaitymo politikos kryptis ir priemones bei kiekvienos jų funkcijas, identifikuojant PVM lengvatos paskirtį šioje sistemoje, sukurti stebėjimo sistemą, kuri leistų aiškiau suvokti lengvatos poveikio mastą, kryptis ir leistų identifikuoti tolesnių pokyčių poreikį ir galimus rezultatus.

Tyrimą atliko: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

Atlikimo metai: 2016

Visas tyrimas: Lengvatinio 9% PVM tarifo poveikis knygoms ir periodiniams leidiniams