Savivaldybių veiklos kultūros paveldo apsaugos srityje 2020 m. analizė

Tyrimo tikslas: Įvertinti Lietuvos savivaldybių lėšų panaudojimą kultūros paveldo apsaugos sričiai 2020 m., išskirti pagrindinius savivaldos prioritetus kultūros paveldo apsaugos finansavime, įvertinti projektų ir darbų tęstinumą, suprasti savivaldybių požiūrį kultūros paveldo esančio jų teritorijose atžvilgiu. Tyrimo uždaviniai: Surinkti ir apdoroti duomenis iš savivaldybių apie 2020 m. finansavimą kultūros paveldo apsaugos sričiai Atsakyti į klausimus pagal […]