Lietuvos animacijos industrijos analizė ir plėtros galimybių vertinimas

Tyrimo tikslas: surinkti ir susisteminti duomenis apie Lietuvos animacijos industrijos padėtį, tendencijas ir iššūkius bei metodiškai prisidėti prie Lietuvos animacijos industrijos formavimo ir sistemingo plėtros įgyvendinimo.

Tyrimo išvados: Lietuvos animacijos industrijos plėtros prioritetinės kryptys yra šios:

  1. Suvokimo didinimas;
  2. Bendradarbiavimo stiprinimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu;
  3. Animacijos žinių replikavimo stiprinimas;
  4. Inovacijų skatinimas bei mokslo ir žinių perdavimo plėtra;
  5. Duomenų rinkimas.

Tyrimą atliko: VšĮ „Studio Mitkus“

Atlikimo metai: 2017

Visas tyrimas: Lietuvos animacijos industrijos analizė ir plėtros galimybių vertinimas