Lietuvos teatrų rinkodara: būklė ir rekomendacijos

Tyrimo tikslai: 

 1. Ištirti Lietuvos teatrų rinkodaros būklę;
 2. Pateikti teatrų rinkodaros gerinimo rekomendacijas;
 3. Praktiškai įgyvendinti teigiamus rinkodaros pokyčius konkrečiuose teatruose.

Tyrimo santrauka:

 1. Tyrimas atskleidžia nevienalytį teatrų sričių paveikslą:
  1. Kainodaros, pardavimų skatinimo, komunikacijos bei rinkos segmentavimo ir plėtros srityse teatrų rinkodaros kokybė santykinai aukšta.
  2. Stebimas asmeninės ir organizacinės rinkodaros kompetencijų trūkumas.
 2. Rinkodaros veikla teatrų organizacijose nėra įtvirtinta. Organizacinėje struktūroje nėra įvardijamos rinkodaros pareigybės, įgaliojimai ir funkcijos.
 3. Rinkodaros veikla apima „post-produkcinius“ teatro veiklos procesus (kainodaros formavimą, produktų pristatymą, auditorijų nuomonės tyrimus). Jos dalyvavimas ir įtaka kuriant produktą ir formuojant įvaizdį yra menkas.
 4. Mažiau nei pusė teatrų rinkodaros specialistų pastaraisiais metais dalyvavo rinkodaros mokymuose ar kvalifikacijos kėlimo kursuose. Stebimas tokių kursų trūkumas tiek privačiame, tiek ir valstybiniame sektoriuje.
 5. Nėra konkrečių, rašytinių rinkodaros strategijų, kurios būtų formuojamos specialistų.
 6. Dalis teatrų rinkodarai skiriamą biudžetą traktuoja kaip investiciją, tačiau dalis kaip kaštus, kurie yra padengiami likučiais nuo kitų finansuojamų veiklų.
 7. Teatrai linkę savo auditoriją apibrėžti pernelyg abstrakčiai arba per plačiai. Stebimi sunkumai pritraukiant jaunimo auditoriją.
 8. Teatrai retai pasitelkia inovatyvias komunikacines priemones. Retai taikomi patikimi ir tikslūs komunikacijos priemonių atrankos būdai.
 9. Stebima nemažai rinkodaros specialistų ir teatrų vadovų bei režisierių bendradarbiavimo pavyzdžių, tačiau tai nėra taisyklė. Meno kūrėjai laikosi nuostatos savo nuožiūra spręsti apie komunikacijai reikalingos informacijos teikimą rinkodaros specialistams.
 10. Teatro lauko (kultūros politikos formuotojų, teatrų steigėjų, teatro bendruomenės) nuostatos apie rinkodarą yra palankios. Rinkodaros srityje stebimas bendradarbiavimo stygius.

Tyrimo rekomendacijos:

 1. Aiškiai įvardinti rinkodaros pareigybes, apibrėžti funkcijas ir atsakomybes.
 2. Skirti didesnį dėmesį rinkodaros specialistų kompetencijoms tobulinti.
 3. Suformuoti ir užrašyti įvaizdžio ir lankytojų pritraukimo strategijas, jais aiškiau komunikuoti teatro nariams ir partneriams.
 4. Daugiau dėmesio skirti išankstiniams rinkodaros biudžeto planavimui, jį traktuojant kaip investiciją, suteikiančią teatrui finansinę naudą.
 5. Formuojant kainodarą labiau atsižvelgti į lankytojų patirtį ir potencialias rizikas, stengtis kainodaros priemonėmis jas mažinti.
 6. Sukonkretizuoti savo tikslinę auditoriją ir labiau stengtis siekiant suprasti skirtingų jos segmentų lūkesčius, poreikius ir pritraukimo galimybes. Į tai atsižvelgti ne tik „post-produkciniame“ rinkodaros etape, bet ir formuojant repertuarą.
 7. Reguliariai vykdyti lankytojų apklausas, kurios, derinamos su aktyviu eksperimentavimu, leistų nustatyti, kokios priemonės ir
  kokia apimtimi yra veiksmingos.
 8. Taikyti inovatyvias, netipines komunikacijos priemones. Peržiūrėti teatro komunikaciją interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose – ji turi formuoti vientisą ir atpažįstamą teatro įvaizdį.
 9. Kelti ilgalaikius (įvaizdžio, auditorijų pritraukimo, lojalumo) rinkodaros tikslus ir nuosekliai tikrinti, kaip sekasi jų siekti. Reguliariai tirti lankytojų pasitenkinimą ir svarbiausius patirties aspektus.
 10. Rekomenduotina pasitelkti išorinius kūrybinio sektoriaus profesionalus, gebančius drauge su teatro darbuotojais įgyvendinti situacijos tyrimo, problemų, susijusių su rinkodara, iškėlimo ir inovacijų kūrimo procesus.
 11. Ruošiantis įgyvendinti pokytį, susijusį su teatro rinkodara, svarbu užtikrinti skirtingų teatro grandžių darbuotojų ir vadovų bendradarbiavimą tame procese, skiriant tam laiko ir dėmesio.

Tyrimą atliko:

 • Organizatoriai: Menų agentūra „Artscape“, Asociacija „Kūrybinės jungtys“
 • Partneriai: KOG rinkodaros ir komunikacijos mokslų institutas, UAB „Inspired Communications“

Atlikimo metai: 2017

Visas tyrimas: Lietuvos teatrų rinkodaros būklė