SAMS sričių apžvalgos – Literatūros ekspertinio tyrimo ataskaita

Tyrimo tikslas

Kultūros sričių ekspertinių tyrimų santraukos yra studijos „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“, vykdomo siekiant sukurti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemą (SAMS), dalis. Jų rašymo metu buvo siekiama pateikti pasiūlymus kaip įgyvendinti kokybinio pokyčio kultūros ir meno srityse stebėseną kiekvienoje srityje.

Literatūros srities ekspertinio tyrimo ataskaita apima kokybiniam pokyčiui srityje stebėti skirtus Literatūros srities, jos raidos ir projekto apibrėžimus, veiklų, produktų bei paslaugų sąrašus ir kokybės vertinimo rodiklius bei kriterijus. 

Tyrimą atliko: dr. Laurynas Katkus

Tyrimo metai: 2020 m.

Tyrimo santrauka: Literatūros sritis. Ekspertinio vertinimo santrauka

Kitų sričių tyrimus galite rasti SAMS projekto LKT puslapyje ir kultūrostyrimai.lt SAMS skiltyje.