Kokybinio tyrimo „Mecenavimo paskatų vertinimas” ataskaita

Tyrimo tikslas: naudojant giluminio interviu metodą, ištirti verslininkų motyvus remti kultūrą ir patikrinti jau sugeneruotas idėjas bei hipotezes, kaip paskatinti verslo mecenatystę.

Tyrimo išvados:

  1. Respondentų nuomone, mecenavimas Lietuvoje nėra populiarus, o pats reiškinys neturi dar savo tradicijų, todėl, respondentų nuomone, reikalingas didesnis valstybės vaidmuo ir svaresnė jos pačios lyderystė šioje srityje.
  2. Didžioji dalis kalbintų pašnekovų sutinka, kad nors mecenatystė savaime siejama su altruizmu ir neatlygintina pagalba, vis dėlto verslo organizacijos dabar tikisi kokios nors grąžos. Pašnekovų nuomone, Lietuvos verslas dar neturi tradicijų ir įpročių remti kultūrą, todėl mano, kad reikalingos tiek edukacinės priemonės, tiek mokestinės paskatos verslui, nukreiptos į tokių naujų verslo įpročių formavimą. Vėliau, visuomenei ir verslui pasiekus tam tikrą brandos lygmenį, skatinimo priemonės galėtų būti vėl keičiamos.
  3. Respondentams buvo ne tik pristatomi skatinimo iniciatyvų projektai, bet ir klausiama jų spontaninė nuomonė apie tai, kokios priemonės šiuo metu būtų efektyviausios apskritai, siekiant skatinti mecenatystę. Dauguma respondentų teigė, kad pirmas žingsnis galėtų būti didesnis dėmesys rėmėjams ir mecenatystės populiarinimas: skirti daugiau dėmesio viešai komunikacijai, populiarinti pačią mecenatystės idėją, atkreipti į mecenatus šalies aukščiausių pareigūnų dėmesį, viešinti jų pasisakymus nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu žiniasklaidoje, formuojant teigiamą požiūrį į patį rėmimą.
  4. Respondentams taip pat buvo pristatytos 6 mecenavimo skatinimo idėjos. Nors jos visos buvo iš principo vertinamos pozityviai, kaip reikalingos ir svarstytinos, vis dėlto nei viena idėja netapo ryškia lydere. 2 respondentai pasisakė, kad iš visų pateiktų svarstyti idėjų, jie rinktųsi renginio ir konferencijos idėją, 2 respondentai teiktų prioritetą mokestinėms paskatoms (kurios galėtų būti taikomos ne tik gyventojams, bet ir verslo įmonėms), 1 respondentas pasisakė už įstatymo keitimą ir multiplikatoriaus schemą. Į prioritetų sąrašą nei karto nebuvo paskirti meno investicijų ir stipendijų fondai daugiausia dėl mažo pasitikėjimo valstybinėmis institucijomis.

Tyrimą atliko: Rinkos tyrimų centras Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu.

Tyrimo metai: 2021 m.

Tyrimo ataskaita: Kokybinio tyrimo „Mecenavimo paskatų vertinimas” ataskaita (2021)

Originalus šaltinis: LR Kultūros ministerija