Savivaldybių kultūros indeksas 2022

Tyrimo tikslas: objektyviai ir visapusiškai reprezentuoti kultūros situaciją kiekvienoje savivaldybėje, palyginti situaciją tarp savivaldybių ir laike bei sudaryti galimybes identifikuoti problemiškiausius aspektus, kuriuos būtų galima gerinti kiekvienoje savivaldybėje.

Tyrimą atliko: Kristina Mažeikaitė Lietuvos kultūros tarybos užsakymu

Tyrimo metai: 2023

Tyrimo ataskaita: Savivaldybių kultūros indeksas 2022

Tyrimo santrauka: Savivaldybių kultūros indeksas 2022_Santrauka

Tyrimo žemėlapiai: Savivaldybių kultūros indeksas 2022_Žemėlapiai

Tyrimo infografikai: Savivaldybių kultūros indeksas 2022_Infografikai

Tyrimo pristatymo skaidrės: Savivaldybių kultūros indeksas 2022_Skaidrės

Summary: Culture Index of Municipalities 2022_Summary

Originalus šaltinis: Lietuvos kultūros taryba