Kultūros srities Lietuvos valstybės politikoje įtvirtinimo analizė bei strateginio vaidmens valstybės raidoje plėtros kryptys

Tyrimo tikslas:

atlikti 2010 m. Seimo patvirtintų Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių, jas papildančių ES ir kitų dokumentų pagrindu kuriamos kultūros politikos poveikio vertinimą; pasiūlyti būdus, kaip kultūrai užtikrinti reikšmingą vietą valstybės politikoje ir kaip kultūra galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį visuomenės raidoje.

Tyrimo uždaviniai:

  1. atlikti pastarojo dešimtmečio kultūros srities bei kitų valstybės politikos sričių strateginio planavimo dokumentų analizę;
  2. įvertinti kultūros lauko potencialo panaudojimą valstybės raidoje;
  3. įvertinti kultūros įstaigų tinklo vaidmenį, užtikrinant reikiamas sąlygas profesionaliai kūrybai ir kultūros paslaugų ir produktų sklaidai bei prieinamumui.

Tyrimą atliko: Tadas Šarūnas, Donata Armakauskaitė, dr. Rasa Erentaitė, dr. Vita Kontvainė.

Atlikimo metai: 2018 m.

Tyrimo ataskaita: Brėžiant kultūros politikos kryptis. Galimybių studijos ataskaita.