Seksualinio priekabiavimo Lietuvos kino industrijoje tyrimas

Tyrimo tikslas:

Išanalizuoti seksualinio priekabiavimo paplitimo Lietuvos kino industrijoje situaciją ir tendencijas, seksualinio priekabiavimo suvokimą ir vertinimą, ir galimus sprendimo būdus.

Tyrimo uždaviniai:

Atlikti Lietuvos kino industrijos dalyvių apklausą dėl seksualinio priekabiavimo tendencijų darbo vietoje ir pateikti rekomendacijas.

Tyrimo išvados:

  • Apklausos duomenys leidžia daryti prielaidas, kad Lietuvos kino industrijoje seksualinis priekabiavimas yra plačiai paplitęs (susidūrė 24-41 proc. apklaustųjų)
  • Šioje industrijoje dirbančioms moterims yra 3-6 kartus didesnė rizika susidurti su nepageidaujamo pobūdžio elgesiu nei vyrams.
  • Aktoriai yra pažeidžiamiausia seksualiniam priekabiavimui Lietuvos kino industrijoje grupė
  • Daugiau nei pusė apklaustųjų apie nederamą elgesį nepranešė, nes nežinojo kur kreiptis ir nesitikėjo pagalbos.
  • Didžioji dauguma seksualinio priekabiavimo prevencijos siūlymų buvo susiję su etikos nuostatų įtraukimu į darbo sutartis, švietimu, šių atvejų viešumo didinimu.

Tyrimą atliko: Lygių galimybių plėtros centras ir Lietuvos žmogaus teisių centras pagal Lietuvos kino centro užsakymą.

Tyrimo metai: 2019

Tyrimo ataskaita: Apklausos apie seksualinį priekabiavimą kino industrijos dalyviams rezultatų apžvalga

Originalus šaltinis: Lietuvos kino centro nuoroda