Inovacinių technologijų panaudojimas KKI paslaugų sklaidai regionuose

Tyrimo tikslas: įvertinti kultūros objektų (kultūros centrų) stovį socialiniame ir technologiniame kontekste, investicijų poreikį, mastą ir atsiperkamumą, gyventojų kino produkcijos vartojimo poreikius ir ekonomines galimybes.

Tyrimo išvados:

  1. Tyrimo duomenys parodė, kad kultūros centrai iš esmės neparuošti kino meno sklaidai, todėl reikalingos nemenkos investicijos į kultūros centrų infrastruktūros gerinimą ir žmogiškuosius resursus;
  2. Audiovizualinė produkcija yra patraukli medijos forma Lietuvos regionų gyventojams – atsiradus galimybėms šie kino teatruose lankytusi dažniau;
  3. Egzistuoja teigiamas edukatorių požiūris į kiną kaip į neformaliojo ugdymo priemonę;
  4. Apžvelgus atskirų tyrimo dalių išvadas galime teigti, kad Lietuvos regionų kultūros centrų pritaikymas kino rodymo reikmėms reikalauja ne tik didelių investicijų, bet ir visuomenės požiūrio keitimo, atkuriant bei formuojant kino žiūrėjimo tradicijas, kuo labiau įtraukiant vietinę bendruomenę į kino renginių organizavimą, viešinimą, edukacinius kino renginius ir pan.

Tyrimo atliko: „Ateities visuomenės institutas“

Atlikimo metai: 2014

Visas tyrimas: Inovacinių technologijų panaudojimo KKI sklaidai regionuose tyrimas