SAMS sričių apžvalgos – Teatro ekspertinių tyrimų ataskaitos

Tyrimų tikslas

Kultūros sričių ekspertinių tyrimų santraukos yra studijos „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“, vykdomo siekiant sukurti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemą (SAMS), dalis. Jų rašymo metu buvo siekiama pateikti pasiūlymus kaip įgyvendinti kokybinio pokyčio kultūros ir meno srityse stebėseną kiekvienoje srityje.

Teatro srities ekspertinio vertinimo santrauka apima kokybiniam pokyčiui stebėti skirtus teatro srities, jos raidos ir projekto apibrėžimus, veiklų, produktų bei paslaugų sąrašus ir kokybės vertinimo rodiklius bei kriterijus.

Tyrimus atliko: dr. Daiva Šabasevičienė, Elona Bajorinienė, dr. Rūta Mažeikienė

Tyrimų ataskaitos:

Tyrimų metai: 2020 m.

Tyrimų santrauka: Teatro sritis: ekspertinio vertinimo santrauka. (PDF)

Kitų sričių tyrimus galite rasti SAMS projekto LKT puslapyje ir kultūrostyrimai.lt SAMS skiltyje.