Lietuvos autorių teisių industrijos ekonominis indėlis

Tyrimo tikslas: nustatyti autorių teisių industrijos indėlį į Lietuvos ekonomiką.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. 2012 metais Lietuvoje veikė penkios kolektyvinio teisių administravimo asociacijos. Per pastarąjį dešimtmetį autorių teisių ir gretutinių teisių industrija su tam tikrais nukrypimais (priklausančiais nuo ekonominių rodiklių ir konkrečių metų) sudarė apytiksliai penkis procentus visos šalies ekonomikos.
    2000 – 2008 m. leidybos sektorius sudarė didžiausią autorių teisių industrijos dalį, taip pat minėto laikotarpio pabaigoje šio sektoriaus ekonominis indėlis buvo šiek tiek mažiau nei vienas procentas visos šalies ekonomikos. Tuo metu programinės įrangos ir duomenų bazių sektorius itin sparčiai augo.
  2. Autorinių teisių ir gretutinių teisių teisinis reguliavimas yra itin pažengęs ir atitinka Europos Sąjungos direktyvas bei tarptautinių susitarimų nuostatas. Darytina išvada, kad jis nesudaro didelių teisinių kliūčių bet kokiai ekonominei veiklai, susijusiai su autorių teisėmis. Šiame vystymosi etape teisinis reguliavimas turėtų būti labiausiai nukreiptas į teisinių nuostatų vykdymo ir įgyvendinimo problemas.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. Rekomenduotina kas penkerius ar dešimt metų nacionaliniu lygmeniu rinkti ir sisteminti statistinius duomenis, susijusius su autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga. Tai vykdyti galėtų Lietuvos statistikos departamentas arba Kultūros ministerija. Taip pat būtų itin naudinga tokią studiją įtraukti į Lietuvos oficialiosios statistikos programą. Taip būtų sprendžiami konfidencialumo keliami apribojimai, labai apsunkinę šio tyrimo eigą. Būtų dar naudingiau kasmet parengti ataskaitas analizuojant paskutinių penkerių metų duomenis nei atlikti tik pastarųjų metų statistikos vertinimą.
  2. Rekomenduotina kasmet ar kas penkerius metus parengti statistiniais duomenimis paremtą ataskaitą apie ekonominį ir teisinį autorių teisių industrijos vystymąsi. Jei yra būtina, gali būti atliekami kasmetiniai tyrimai, orientuoti į tam tikrus siauras autorių teisių ir gretutinių teisių sričių sritis, kurios tam tikru mastu įgauna nacionalinės reikšmės.
  3. Rekomenduotina ypatingą dėmesį skirti metodologiniams pokyčiams, kuriuos koordinuoja Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija, siekiant užtikrinti, kad būsimi nacionaliniai tyrimai būtų suderinami su naujais tarptautiniais standartais.

Tyrimą atliko: UAB „ESTEP Vilnius“

Atlikimo metai: 2012

Tyrimas pateiktas anglų kalba.

Visas tyrimas: Autorių teisių industrijos ekonominis indėlis