Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrimas, 2013 m.

Tyrimo tikslai:

  1.  Išanalizuoti skirtingų visuomenės informavimo priemonių (televizijos, radijo, interneto, spaudos) funkcijas, jų pokyčius 2010–2013 metais, įvertinti atitinkamų visuomenės informavimo priemonių poveikį visuomenės nuomonės formavimuisi ir viešumui. Išnagrinėjus ir įvertinus minėto periodo Lietuvos visuomenės informavimo priemonių situaciją, pateikti rekomendacijas dėl pilietiškai atsakingos ir etiškos (socialiai atsakingos) žiniasklaidos skatinimo priemonių;
  2. Aptarti ir išanalizuoti Lietuvos gyventojų gebėjimus naudotis skirtingomis visuomenės informavimo priemonių rūšimis, suprasti ir kritiškai vertinti įvairius žiniasklaidos ir žiniasklaidos turinio aspektus, taip pat gebėjimus užmegzti ryšius įvairių medijų kontekstuose ir kurti žiniasklaidos turinį. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, parengti rekomendacijas dėl žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo ugdymo priemonių.

Tyrimą atliko: Lietuvos žurnalistų sąjunga (doc. dr. Audronė Nugaraitė (tyrimo vadovė), Aistė Žilinskienė, Dainius Radzevičius).

Atlikimo metai: 2013 m.

Tyrimo ataskaita: Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrimas;
Tyrimo ataskaitos pristatymo skaidrės.