Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimas

Tyrimo tikslas:

surinkti duomenis apie tautinių mažumų situaciją, leidžiančius formuoti priemones tautinių mažumų integracijos ir tautinio tapatumo išsaugojimo skatinimui.

Tyrimo uždaviniai:

remiantis atliktos apklausos duomenimis, apžvelgti tautinių mažumų integracijos į šalies gyvenimo lygį, pilietinį tautinių mažumų aktyvumo lygį, tautinį tapatumą, neformalus tautinių mažumų švietimą ir jo poreikius.

Tyrimą atliko: Lietuvos socialinių tyrimų centras

Atlikimo laikas: 2015 m.

Tyrimo ataskaita: Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimo ir rezultatų analizės ataskaita.