Lietuvos aklųjų bibliotekos Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono nevartotojų tyrimas

Tyrimo tikslas: nustatyti tikslinių grupių nesinaudojimo LAB paslaugomis priežastis ir paskatinti tapti bibliotekos vartotojais.

Svarbiausios tyrimo išvados:

Respondentai nesinaudoja LAB paslaugomis dėl:

  1. Mažėjančio poreikio informacijai ir didėjančio poreikio ją gauti paprastais būdais;
  2. Motyvacijos naudotis bibliotekos paslaugomis stokos;
  3. Nesusiformavusio skaitymo poreikio;
  4. Sudėtingo fizinio bibliotekos prieinamumo;
  5. Prastos sveikatos būklės.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. Ekstensyvių paslaugų plėtra ir glaudus bendradarbiavimas su viešosiomis bibliotekomis.
  2. Tikslinga didinti LAB aptarnavimo punktų skaičių savivaldybių viešosiose bibliotekose.
  3. Viešinimo strategiją kurti orientuojantis į dominuojančios vartotojų grupės – senjorų – ypatumus: pasirinkti jų naudojamus informacijos kanalus (radiją, TV, globėjus, globos įstaigas), tinkamai formuluoti pranešimą (akcentuoti aktualias šiai grupei paslaugas – aptarnavimą namuose, teminę informacijos paiešką).

Tyrimą atliko: Lietuvos aklųjų biblioteka

Atlikimo metai: 2014

Visas tyrimas: Lietuvos aklųjų biblioteka: nevartotojų tyrimo ataskaita