Nacionalinės kultūros mecenavimo strategijos modelis

Tyrimo tikslas: modelyje formuluojamos pagrindinės Nacionalinės kultūros mecenavimo skatinimo strategijos sąvokos, numatomos strateginės su mecenavimu susijusių procesų kaitos kryptys ir apibrėžiamas valstybės vaidmuo veikiant šią kaitą pageidaujama linkme.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

 1. Kelti visuomenėje mecenatystės prestižą:
  1. Vadovaujantis išgryninta mecenato sąvoka įtraukti mecenavimą į kultūros politikos prioritetus, šitaip parodant, kad valstybė pripažįsta mecenatystės svarbą.
  2. Sukurti filantropijos ir mecenatystės raidos Lietuvoje stebėsenos sistemą, apimančią kokybinius filantropijos ir mecenatystės procesuose dalyvaujančių subjektų elgesio modelių tyrimus.
  3. Inicijuoti mecenavimo svarbos kultūros raidai analizę ir organizuoti jos rezultatų viešinimą.
  4. Remti galimų mecenatų edukacijos projektus, siekiant plėsti jų kultūrinį akiratį, skatinti ilgalaikį individualų potencialių mecenatų domėjimąsi kultūra, kokia nors paskira kultūros sritimi.
 2. Skatinti labdarą ir paramą, prioritetą teikiant kultūrai
  1. Papildyti funkcionuojančią labdaros ir paramos sistemą filantropijos ir mecenatystės sąvokomis.
  2. Teisinėje bazėje numatyti galimybę, kad kai kuriais atvejais paramos gavėjais galėtų būti fiziniai asmenys (pavyzdžiui, meno kūrėjai ar meno ir kultūros specialybių studentai).
  3. Atlikti Lietuvos kultūros finansavimo valstybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis analizę, peržiūrėti Lietuvos kultūros finansavimo valstybės lėšomis principus ir prioritetus.

Tyrimą atliko: VšĮ „Ateities visuomenės institutas“

Atlikimo metai: 2014

Visas tyrimas: Nacionalinė kultūros mecenavimo strategija