Tarpsritinių instrukcijų vadovas „Howto-Things“

Projekto tikslas: sukurti platformą kūrybiško eksperimentavimo ir su tuo susijusių tyrimų metų gimusių idėjų patikrinimui.

Projekto rezultatas: virtuali „Howto-Things“ laboratorija, sukurianti aplinką apsikeitimui tarpdisciplininėmis žiniomis ir idėjomis.

Projektą įgyvendino: Tarptautinis Semiotikos institutas Kauno technologijos universitete

Įgyvendinimo metai: 2014

Nuoroda: „Howto-Things“ laboratorija