Vaikų dailės mokyklų kultūrinis ir sociopolitinis dalyvavimas visuomenėje

Tyrimo tikslas: ištirti vaikų dailės mokyklų dalyvavimą kultūriniame, socialiniame, politiniame visuomenės ar vietinės bendruomenės gyvenime ir įsitraukimo į už mokyklos ribų vykstančius procesus prielaidas bei galimybes.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. Šiuolaikinei dailės mokyklai (ir mokytojams, ir mokiniams) reikalingas aktyvesnis sąlytis su kultūra.
  2. Kalbantis apie dailės mokykloje mokomus dalykus, aiškėja, kad mokiniai mėgsta permainas, juos erzina rutina, ilgalaikės ir vienodos užduotys, jiems labiau patinka patiems veikti ir išbandyti nei klausytis (pvz., per meno istorijos pamokas). Čia iniciatyvos galėtų imtis institucijos, suteikdamos mokytojams finansines, laiko ir kitokias galimybes paįvairinti įprastą pamokų veiklą.
  3. Ryšys su bendruomene turi būti tinkamai išnaudojamas. Kad pritrauktų daugiau auditorijos, tokios mokyklos galėtų siūlyti trumpalaikes, projektines programas vietos bendruomenei (ne mokyklos mokiniams). Taip dailės mokykla vykdytų tam tikrą „dvikryptę edukaciją“: viena vertus, priima ir moko mokinius, kita vertus, vykdydama platesnę veiklą ir ypač įtraukdama į ją mokinius, edukuoja ir vietos bendruomenę – mokinių tėvus ar su mokykla nesusijusius gyventojus.

Tyrimą atliko: dr. Lina Michelkevičė, dr. Vita Petrušauskaitė, dr. Kęstutis Šapoka

Atlikimo metai: 2014

Visas tyrimas: Vaikų dailės mokyklų dalyvavimas visuomenėje