Kino ir teatro edukacijos poveikis jaunimui. Atvejų analizė: „Mokausi iš kino“ ir „Menų spaustuvė“

Tyrimo tikslai:

  1. Įvertinti kino ir scenos menų kūrybinių praktikų įtaką jaunimo bendrosioms ir specialiosioms kompetencijoms.
  2. Nustatyti sąsają tarp jaunimo dalyvavimo kino ir teatro kūrybinėse dirbtuvėse bei kultūros produktų vartojimo ir savanoriškos veiklos kultūros srityje.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. Hipotezė, kad „skirtingi kino meno ir scenos menų ugdymo metodai daro skirtingą įtaką ugdymo procesų dalyviams, stipriau veikdami vienas ar kitas jų kompetencijas, įvairių kultūros produktų vartojimą bei savanorišką veiklą“, nepatvirtinta. Tyrimo rezultatai labiau rodo tai, kad didesnius projektų vertinimo ar jų įtakos dalyvių kompetencijoms ar veikloms skirtumus turi skirtingos projektų tikslinės grupės, t.y. labiau meninei veiklai motyvuoti mokiniai iš sustiprintų scenos menų edukavimo mokyklų projekto „Menų spaustuvė“ atveju ir socialiai problemiška, turinti mažesnę išankstinę motyvaciją meninei veiklai, mokinių auditorija projekto „Mokausi iš kino“ atveju.
  2. Abu projektai dalyvių dažniausiai yra vertinami labai gerai arba gerai.
  3. Kino ir scenos menų kūrybinės praktikos turi didelę įtaką projektų dalyvių specialiųjų, bendrųjų kompetencijų stiprinimui. Dalyvavimas projekuose turi teigiamą įtaką ir padidėjusiai savanoriškai dalyvių veiklai kultūros srityje.

Tyrimą atliko: UAB „Socialinės informacijos centras“

Atlikimo metai: 2014

Visas tyrimas: Kino ir teatro edukacijos poveikis jaunimui