Neįgaliųjų socializacijos galimybės: Neįgaliųjų teatro atvejo analizė

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti suaugusių neįgaliųjų socializacijos galimybes teatro meno srityje.

Tyrimo išvados: Neįgaliųjų Naujasis teatras gali įgyvendinti pagrindinį neįgalių žmonių socializacijos principą – sukurti vienodas sąlygas visiems dalyvauti visuomenės gyvenime. Darniai visuomenės raidai būtinas ne tik ekonominis, socialinis, bet ir kultūrinis veiklumas bei aktyvumas. Kūrybiniame procese asmuo atsipalaiduoja, nutolsta nuo egzistuojančios tikrovės, įgyja galimybę realizuotis kaip asmenybė, pajunta dvasios pilnatvę, yra stimuliuojamas
labiau pasitikėti savo jėgomis, pasijusti vertingu. Kita vertus, tai skatina jį į realų gyvenimą pažvelgti optimistiškiau, išgrynina jo emocijas, įkvepia
naujiems darbams. Tuo pasireiškia gyvenimo ir meno sandūra. Taigi menas mus atitolina nuo gyvenimiškų rūpesčių, tuo pačiu grąžina į gyvenimo realybę stipresnius, labiau savimi pasitikinčius, suteikia vilties, tikėjimo gėriu.

Tyrimą atliko: Neįgaliųjų Naujasis teatras

Atlikimo metai: 2015

Visas tyrimas: Neįgaliųjų socializacijos galimybės