Dainų ir šokių šventė. Tarpdisciplininis pilotinis tyrimas (mokslo straipsnių rinkinys)

Straipsnių rinkinio temos: 

  1. Dainų šventė kaip kultūrinė atminties galia ir modernybės misija (Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė);
  2. Dainų ir šokių šventė Lietuvoje: visuomenės aktyvumas, šventės samprata ir vertinimas (Aida Savicka);
  3. Dainų šventė – lietuvybei tvirtinti ir palaikyti (Vytautas Rubavičius);
  4. Tapatybės ilgesys: Dainų šventės ir kolektyvinė lietuvių pasąmonė (Stanislovas Juknevičius);
  5. Lituanie, côté choeur [Lietuva, chorų šalis] (Charlie Dupiot).

Straipsnių rinkinį sudarė: Rita Repšienė

Leidinį išleido: Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Išleidimo metai: 2015

Visas tekstas: Dainų ir šokių šventės