2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimas

Tyrimo tikslas: nustatyti 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo poveikį kultūros paslaugų kokybei, apimčiai ir prieinamumui.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. Projektų vykdytojų nuomone, trūksta ES paramą administruojančių institucijų požiūrio į remiamas veiklas iš įstaigos arba projekto vykdytojo pozicijos.
  2. Daugeliui projektų vykdytojų trūko patyrimo ir žinių apie ES paramos administracinius ir procedūrinius reikalavimus.
  3. Per mažai sukuriama kultūros paslaugų. Dalis sukurtų paslaugų nėra orientuotos į tikslines grupes, todėl yra visiems ir niekam, o jų tvarumas – abejotinas.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. Skiriant ES fondų finansavimą kultūros infrastruktūrai tobulinti, projektų atrankos metu tikslinga sudaryti paskatas (motyvuoti) projektų vykdytojams tokius minkštuosius projektus įgyvendinti.
  2. Daugiau infrastruktūros projektų sieti su paslaugų kūrimu, o paslaugų projektus privalomai orientuoti į tikslines auditorijas.
  3. Inicijuoti Lietuvos vaikų (iki 15 m.) kultūros įpročių ir kūrybiškumo reprezentatyvų tyrimą, tam, kad būtų galima geriau planuoti kūrybiškumo ugdymo priemones.
  4. Tęsti seminarus pareiškėjams dėl kultūros ir meno įstaigų poreikių suderinimo su ES paramos administravimo taisyklėmis ir ES paramos sistemos administracinės fragmentacijos keliamais apribojimais.

Tyrimą atliko: UAB „ESTEP Vilnius“

Atlikimo metai: 2016

Galutinė ataskaita: 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimas

Santrauka: lietuvių k. / anglų k.

Pristatymas: ataskaitos pristatymo skaidrės

Priedas: ataskaitos Priedas Nr. 1