Regionų kultūros būklės tyrimas

Tyrimo tikslas: šiuo tyrimu siekiama apibūdinti bendrą Lietuvos kultūros būklę, pažinti kultūros institucijų situaciją, gyventojų poreikius.

Svarbiausios tyrimo išvados:

  1. Fokus grupių diskusijų dalyviai, vertindami valstybinio lygmens regionų kultūros politikos formavimą, išsakė abejones dėl LR kultūros ministerijos administracinės struktūros optimalumo – buvo pasigesta vieningo strateginio regionų kultūros plėtrą koordinuojančio ir analizuojančio struktūrinio vieneto. Manoma, kad toks strateginis regionų kultūros skyrius turėtų apimti ne vien kultūros centrų, bet ir kitų kultūros subjektų (bibliotekų, muziejų ir pan.) padalinius.
  2. Dažniausiai apklausti Lietuvos gyventojai nurodė, kad regionuose menkai išplėtota tiek kultūros paslaugų įvairovė, tiek kokybė. Kultūros centrų darbuotojai ir specialistai buvo linkę teigti, kad kultūros paslaugos kokybiškos, tačiau trūksta jų įvairovės.
  3. Pabrėžta, jog nuomonę, kad regionuose nieko nevyksta, lemia informacijos apie regionų kultūrinį gyvenimą stygius.
  4. Svarbiausios nurodytos gyventojų pritraukimo į kultūros centrus priemonės – geresnės, šiuolaikiškiau įrengtos patalpos; daugiau meninio ugdymo, saviraiškos užsiėmimų suaugusiems, pagyvenusiems ir vaikams, daugiau profesionalaus meno renginių. Taip pat dažnai nurodoma įdomesnių, patrauklesnių kultūros centro renginių svarba, geresnės informacijos sklaidos poreikis.

Tyrimą atliko: Socialinių tyrimų institutas

Atlikimo metai: 2009

Visas tyrimas: Regionų kultūros būklės tyrimas