Karklės atlasas. Karklės gyvenvietės raidos galimybių studija

Tyrimo tikslas: Bendradarbiaujant skirtingų tikslinių sričių profesionalams, išanalizavus Karklės gyvenvietės kultūrinę raidą ir šiandieninę situaciją, parengti „Karklės atlasą“- galimybių raidos studiją, skirtą vietos potencialo išryškinimui ir patrauklumo didinimui.

Tyrimo rezultatai: 

  1. Pateikiamas Karklės probleminių situacijų aktualizavimas bei savitumų išryškinimas;
  2. Teritorijos lankytojų lūkesčių identifikavimas;
  3. Vieningo Karklės viešųjų erdvių vizualinio identiteto formavimas;
  4. Pateikiama konsoliduota bendruomenės ir institucijų nuomonė;
  5. Pateikiamos medžiaga bendruomenei plėtoti kokybišką projektinę veiklą;
  6. Pateikiama priemonė konkursų, techninių projektų ir planavimo dokumentų užduotims formuoluoti;
  7. Pateikiamos rekomendacijos architektams ir planuotojams;
  8. Pateikiama metodologinė priemonė vietos bendruomenėms, siekiančioms tvarios, kokybiškos raidos.

Tyrimą atliko: Architekto Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondo iniciatyvinė grupė

Atlikimo metai: 2016

Visas tyrimas: Karklės atlasas