Pietryčių Lietuvos moksleivių kultūros poreikių analizė ir įvertinimas

Tyrimo tikslas: atlikti moksleivių kultūros poreikių analizę 18-oje Vilniaus, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų mokyklų.

Apibendrintos tyrimo išvados:

  1. Pietryčių Lietuvos mokyklų padėtis, jų veikla ir galimybės vykdyti šiandieninius visuomenės poreikius atitinkančią moksleivių ugdymo programą, o tarp šių uždavinių rūpintis ir moksleivių kultūriniu lavinimu, priklauso nuo šio regiono ekonominės ir socialinės plėtotės, rajonų savivaldybių pastangų ir valstybės paramos  šiems tikslams pasiekti.
  2. Mokyklų darbą trikdo ir pedagogus nuo apgalvoto, kūrybiško auklėtinių ugdymo atitraukia švietimo reformos.
  3. Mokyklos neturi nacionalinės kultūrinio ugdymo programos;
  4. Vis labiau auga neformaliojo šveitimo reikšmė;
  5. Neaiški holistinis šveitimo sistemos reformos modelis.

Tyrimą atliko: Lietuvos kultūros politikos institutas

Atlikimo metai: 2016

Visas tyrimas: Pietryčių Lietuvos moksleivių kultūros poreikių analizė