Lietuvos kultūros tarptautiškumo politikos formavimo ir įgyvendinimo tobulinimas

Tyrimo tikslas: įvardinti Lietuvos kultūros tarptautiškumo politikos formavimo ir įgyvendinimo esamą padėtį ir pasiūlyti rekomendacijas jos tobulinimui.

Svarbiausios tyrimo rekomendacijos:

  1. Kultūros tarptautiškumo politiką formuojančiuose dokumentuose aiškinti skirtį tarp kultūrinių, ekonominių, socialinių ir diplomatinių šios politikos tikslų. Dokumentuose aprašyti bendrą institucijų sutarimą, kaip turėtų būti finansuojamos ir valdomos skirtingų tikslų pasiekti galinčios priemonės, atskirtas tikslų finansavimas.
  2. Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane horizontaliai išskleisti kultūros tarptautiškumo tikslus. Aprašant tikslus atsisakyti į veiklas nukreiptų sąvokų. Tobulinti bendrai visų strateginio plano tikslų ir uždavinių formuluotes bei jų pagrindimą.
  3. Bendradarbiauti atskirai tiek su Ūkio, tiek su Užsienio reikalų ministerijomis rengiant kultūros tarptautiškumo politikos strategijas.
  4. Kultūros tarptautiškumo tikslus ar uždavinius įtraukti į atskiroms sektoriaus dalims (muziejams, bibliotekoms, kt.) skirtus strateginius dokumentus ir gaires.

Tyrimą atliko: UAB „PPMI Group“

Atlikimo metai: 2016

Visas tyrimas: KM tarptautiškumo politika

 

Parašykite komentarą