Kultūros ir kūrybinių veiksnių tyrimas, skatinant socialines inovacijas ir verslumą regionuose

Tyrimo tikslas: nustatyti veiksnius, turinčius įtakos regiono kūrybinių ir kultūrinių industrijų (toliau – KKI)  plėtrai, bei pateikti KKI plėtojimo politikos regionuose gaires/rekomendacijas.

Tyrimo santrauka: 

Regiono KKI vizijai formuoti rekomenduojama:

  • Regiono KKI vizijai ir strategijai formuoti skirti daugiau dėmesio ir pastangų.
  • KKI plėtrai regione taikyti sisteminį-tinklinį požiūrį.
  • Aktyvesnis regiono valdžios vaidmuo plėtojant tarptautinio patrauklumo lygio KKI objektus regione.
  • Formuoti unikalų regiono KKI įvaizdžio ir prekės ženklą.
  • Skatinti susisiekimo infrastruktūros tarp regiono KKI objektų plėtrą.
  • Integruoti industrinį paveldą.

Tyrimą atliko: Vilniaus universiteto Verslo mokykla

Atlikimo metai: 2017

Visas tyrimas: KKI veiksnių tyrimas