Vilniaus miesto gyventojų apklausa apie miesto muziejų

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Vilniaus gyventojų miesto gyventojų lūkesčius, miesto muziejaus poreikį ir su tokia institucija siejamas asociacijas.

Tyrimo santrauka: Vilniaus gyventojų kiekybinis tyrimas atliktas 2017 balandžio 3 – gegužės 9 dienomis internetinės apklausos būdu (standartizuotas interviu), naudojant internetinę apklausa.lt platformą. Tyrimui atlikti buvo parengtas klausimynas iš 53 pirminių teiginių (požymių) bei 4 sociodemografinių klausimų. Rezultatų analizėje buvo naudoti 514 respondentų atsakymai.
Tyrime dalyvavo 59 proc. moterų ir 41 proc. vyrų. Pasiskirstymas pagal amžių: 39 proc. 30 metų ir jaunesni, 50 proc. 31–50 metų, 11 proc. – 51 metų ir vyresni), vidurkis – 36 metai. Didžioji dalis (87 proc.) respondentų turi aukštąjį, likusieji – žemesnį išsimokslinimą.
Pusė respondentų muziejuose lankosi kartą ar kelis kartus per metus. Du ketvirtadaliai lankosi kartą per kelis mėnesius ar dažniau. Dešimtadalis yra reti lankytojai – lankosi kartą į penkis metus ar rečiau. Dažniausiai respondentų lankytas Vilniaus objektas yra Gedimino pilies bokštas (95 proc.). Toliau pagal populiarumą eina Nacionalinis Lietuvos muziejus (79 proc.), Valdovų rūmai (78 proc.), Lietuvos dailės muziejaus paveikslų galerija (69 proc.), Nacionalinė dailės galerija (62 proc.), Taikomosios dailės ir dizaino muziejus (62 proc.).
Keturi penktadaliai respondentų palaiko miesto muziejaus idėją ir pritaria, jog toks muziejus prisidėtų prie Vilniaus istorijos išsaugojimo ir puoselėjimo (84 proc.). 15 proc. respondentų mano, jog muziejų Vilniuje yra per daug ir kad jie įdomūs tik besidomintiems istorija (32 proc.).
Labiausiai pritariama („tikrai taip“ ir „lyg ir taip“), kad muziejus turėtų užsiimti edukacine veikla (94 proc.) bei turėtų rengti laikinas parodas apie įvairius miesto gyvenimo aspektus (93 proc.). Respondentų nuomone, miesto muziejus turėtų būti labiausiai patrauklus (orientuotas) į „moksleivius, šeimas su vaikais“ (43 proc.)
Respondentų nuomone, tinkamiausia vieta miesto muziejaus įkūrimui būtų „šiuo metu apleistas istorinis pastatas“ (47 proc.), 15 proc. miesto muziejų matytų Vilniaus Rotušėje, 14 proc. miesto muziejaus vieta „nėra svarbu“.

Tyrimą atliko: Vilniaus dailės akademija

Atlikimo metai: 2017

Visas tyrimas: Apklausa apie Vilniaus miesto muziejų