SAMS sričių apžvalgos – Fotografijos ekspertinio tyrimo ataskaita

Tyrimo tikslas

Kultūros sričių ekspertinių tyrimų ataskaitos yra studijos „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“, vykdomo siekiant sukurti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemą (SAMS), dalis. Jų rašymo metu buvo siekiama pateikti pasiūlymus kaip įgyvendinti kokybinio pokyčio kultūros ir meno srityse stebėseną kiekvienoje srityje.

Fotografijos srities ekspertinio vertinimo tyrimas apima kokybiniam pokyčiui šioje srityje stebėti skirtus raidos ir projekto apibrėžimus, veiklų, produktų bei paslaugų sąrašus ir kokybės vertinimo rodiklius bei kriterijus.

Tyrimą atliko: dr. Ieva Mazūraitė-Novickienė

Tyrimo metai: 2020 m.

Tyrimo ataskaita: Fotografijos sritis: ekspertinio vertinimo ataskaita (PDF)

Tyrimo santrauka: Fotografijos sritis: ekspertinio vertinimo santrauka (PDF)

Kitų sričių tyrimus galite rasti SAMS projekto LKT puslapyje ir kultūrostyrimai.lt SAMS skiltyje.