SAMS sričių apžvalgos – Tardisciplininio meno ekspertinių tyrimų ataskaitos

Tyrimų tikslas

Kultūros sričių ekspertinių tyrimų ataskaitos yra studijos „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“, vykdomo siekiant sukurti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemą (SAMS), dalis. Jų rašymo metu buvo siekiama pateikti pasiūlymus kaip įgyvendinti kokybinio pokyčio kultūros ir meno srityse stebėseną kiekvienoje srityje.

Tarpdisciplininio meno srities ekspertinis vertinimas apima kokybiniam pokyčiui šioje srityje stebėti skirtus raidos ir projektų apibrėžimus, veiklų, produktų bei paslaugų sąrašus ir kokybės vertinimo rodiklius bei kriterijus.

Tyrimus atliko: dr. Vytautas Michelkevičius, Ernestas Parulskis ir dr. Giedrius Gulbinas

Tyrimų metai: 2020 m.

Tyrimų ataskaitos:

Tyrimo santrauka: doc. dr. Vytautas Michelkevičius ir dr. Giedrius Gulbinas „Tarpdisciplininio meno sritis: ekspertinio vertinimo ataskaita“ (PDF)

Kitų sričių tyrimus galite rasti SAMS projekto LKT puslapyje ir kultūrostyrimai.lt SAMS skiltyje.