Lyčių lygybė kultūros sektoriuje: moterų menininkių ekonominė ir emocinė būklė

Tyrimo tikslai: Tyrimo uždaviniai: Pagrindinė išvada: Apibendrinant šį tyrimą galima teigti, kad kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriuje egzistuoja lyčių nelygybės problema, pasireiškianti kaip nelygi vyrų ir moterų kūrėjų ekonominė bei emocinė būklė. Kitaip tariant, vidutiniškai vyrų ekonominė ir emocinė būklė yra geresnė nei moterų kūrėjų. Be to, vyrų kūryba yra dažniau įvertinama nei moterų, o […]